Chi tiết mặt và hạt để ghép thành bộ sản phẩm. Khách hàng có thể lựa chọn mặt và hạt theo màu sắc và vị trí ( ghép theo size và mặt tùy biến)